Spreektekst bij Kadernota 2016-2019

Begroting 2015 juni 2015 met een knipoog
Als ik voorzitter zeg, bedoel ik natuurlijk het voltallige college.
Laat ik beginnen met alle ambtenaren dank te zeggen voor hun inzet het afgelopen jaar. En natuurlijk ons brandweerkorps voor hun adequaat handelen.

Voorzitter.
Waar zijn de tijden van toen? Waar is de tijd dat je als raadslid je nog eens druk kon maken over de nieuwe beleidsvoornemens van het college? Dat de wijze van benaderen van beleidsterreinen of meningen niet strookte met die van jou en je daar lekker op los kon gaan, eens per jaar tijdens het debat van de algemene beschouwingen. Je kreeg van het college een, door hun goedgekeurde, aanbiedingsbrief waarin al zoveel stond geschreven over nieuw en oud beleid dat je je er best een avond mee kon vermaken. Met andere woorden, politiek was best leuk. Nu is dat nog maar de vraag. Toen zeiden we 'geen visie' en nu ook nog geen papier.

Laten we in deze roerige tijden eens positief van wal steken. U blinkt als college op meerder terreinen uit. U bent van start gegaan in een tank. Omdat deze toch wat groot was deed u het in een winkelwagen nog eens dunnetjes over. U presteert het om in drie weekbladen tegelijk per week minimaal 3 keer met afbeelding gepubliceerd te worden. U gaat sjoelen tegen een wereldkampioen. U leest voor voor kinderen. U knipt lintjes bij allerlei evenementen. U neemt deel aan ochtend zwemmen. U schroeft eigenhandig steigers in elkaar. U gaat op de koffie bij de veerpont. U gaat op de fiets persoonlijk inspecties van wegen aan. Kortom, u bent druk!

Maar is dit nu de taak die de raad u meegegeven heeft als managementteam van deze gemeente? Want uw status is niet meer en niet minder dan de door de raad -in het kader van het dualisme- afgegeven verantwoordelijkheid om datgene wat de raad u in die zelfde kaders heeft meegegeven, als dagelijks management team te realiseren. Of is dat het wat u duidelijk wil maken met deze nota? Wij geven een voorzet en jullie bepalen de kaders maar? Heb ik het toch goed begrepen, u wacht af tot wij een move maken.

De coalitie partijen prijzen u voor goed management. Voor het goede financiële beleid? Maar is dat niet al te gemakkelijk. De portemonnee was leeg dus u heeft het de afgelopen jaren dmv verhogen van de ozb, vele malen meer dan trendmatig, het maar bij de burger gehaald. Slecht op de riolering passen is wat de burger nu moet betalen. U wist al jaren dat het mis ging maar verdedigde u eigen beleid tot het niet meer op te brengen was en iemand van buiten ingehuurd, ons toch maar verzekerde dat met een andere tactiek het op de lange termijn wel goed kwam. En ook nu kunt u niet een kader aangeven aan de raad waarbij u op lange termijn denkt uit de financiële malaise te komen. O ja, het is ook zo dat wij als raad de kaders aan moeten geven.

Voorzitter, wij zijn als VVD niet gecharmeerd van uw move om van transitiebudget een fonds te maken. Legt u ons eens uit waar u denkt het fonds door middel van verbeteringen te kunnen vullen? Behoort deze eventuele besparing niet direct terug te vloeien naar de burger in plaats van uw transitiefonds? Als raad is het voor  ons oncontroleerbaar dat de terugvloeiende gelden naar het fonds deze ook daadwerkelijk vanuit een besparing gerealiseerd worden. Nee, het is een vrijbrief aan uw college om bij tekorten van het fonds deze buiten de raad om aan te vullen.

Dit jaar slechts een trendmatige verhoging van de ozb, maar u ziet de zon weer schijnen want vanuit de scan bleek dat vooraleer we een artikel 12-status aan kunnen vragen, we nog zeker een belastingruimte hebben van 825.000 euro, smullen dus. Of worden we nu toch al geregeerd door de provincie?
Is de burger erbij gebaat dat deze gemeente in de top tien landelijk staat van duurste gemeenten van Nederland? Zijn wij niet vreselijk onaantrekkelijk om te komen wonen? Misschien wel een reden van de trage aanwas bij Hasselt Om De Weede. En hoe bedenkt u het om, daar waar u eerst 6 koopwoningen, zonder enig overleg of mededeling aan de raad te wijzigen in 17 huurappartementen? Is dit ergens toetsbaar in een woonvisie of doet u maar? U bent blij als de ontwikkelaar maar een initiatief neemt, welk initiatief dan ook. Dan gebeurt er tenminste wat en hebben we weer een foto momentje.

Voorzitter uit menig rapport blijkt dat regievoeren, dat wat eigenlijk uw taak is, slecht uit de verf komt. Dit alles overziende, vragen wij als VVD ons af of uw college niet overbemand is en dat een besparing op uw 3 fte een goed voorbeeld zou zijn voor de harde financiële druk die u bij de burger heeft weggelegd.

Ik kan er kort over zijn. Wat ons betreft kan uw praatstuk  vanavond door de raad en is voor ons een tweede termijn niet nodig, tenzij u in uw antwoord of andere partijen dusdanig uit de bocht vliegen dat we er alsnog een avond aan willen wijden.