• Uw buurt

  Volledige ...

  Benieuwd naar het gehele programma? Deze vindt u hier!

  Lees meer
 • Onderwijs

  Onderwijs & Ondernemen

  Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later.

  Lees meer
 • Onderwijs

  Vervoer speciaal onderwijs

  Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Vervoer naar religieus onderwijs niet.

  Lees meer
 • Natuur & Recreatie

  Natura2000

  De gemeente neemt Natura2000-wetgeving als leidraad en niet als uitgangspunt

  Lees meer
 • Natuur & Recreatie

  Recreatiekansen in de ...

  Groen & economie gaan hand in hand. Samen verbeteren wij recreatie en natuur

  Lees meer
 • Natuur & Recreatie

  Sociale wijkteams

  Sociale wijkteams stellen een plan van aanpak op per individu.

  Lees meer
 • Uw buurt

  Buurtinitiatieven

  De gemeente stimuleert actief buurtinitatieven die zelf hun groenonderhoud doen

  Lees meer
 • Uw buurt

  Buurtwhatsapps

  Buurtwhatsapps vergroten het gevoel van veiligheid en verminderen inbraken

  Lees meer
 • Uw buurt

  Een veilige & schone buurt

  Onze buurt maken we samen. We helpen elkaar en organiseren samen van alles

  Lees meer
 • Uw buurt

  Goede verlichting

  Goede verlichting vermindert overlast en inbraken

  Lees meer
 • Uw buurt

  Riolering & straatwerk

  Combineer werkzaamheden riolering en straatwerk

  Lees meer
 • Uw buurt

  Ruimte voor inwoners

  Jij weet zelf wat goed is voor jouw buurt. Daarom laten wij het aan jou over. De gemeente helpt slechts waar nodig.

  Lees meer
 • Uw buurt

  Uw leefomgeving

  Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. Wij zetten ons hier voor in

  Lees meer
 • Uw buurt

  Verkeersveiligheid

  Samen met buurtbewoners en politie verbeteren we de verkeersveiligheid. Niet afwachten, maar aanpakken.

  Lees meer
 • Aanpak leegstand

  Leegstand pakken we aan

  Een duurzame binnenstad met minder leegstand

  Lees meer
 • Duurzaamheid & Innovatie

  Slim duurzaam

  Over zonnepanelen, glasvezel, oplaadpalen en verduurzaming van het woonaanbod

  Lees meer
 • Financiën

  Minder belastingen

  Hoe wordt het geld verdeeld? Wij staan voor zuinige en zinnige gemeente uitgaven!

  Lees meer
 • Rol van de gemeente

  Betrouwbaar en eerlijk

  De gemeente als betrouwbare partner

  Lees meer
 • Rol van de gemeente

  Communicatie gemeente

  Bij onderhoud aan wegen communiceert een gemeente tijdig en eerlijk

  Lees meer
 • Rol van de gemeente

  Digitale bestemmingsplannen

  Bestemmingsplannen dienen altijd actueel én digitaal in te zien zijn.

  Lees meer
 • Rol van de gemeente

  Een kleine overheid

  Een overheid die jou niet in de weg zit

  Lees meer
 • Rol van de gemeente

  Gemeente = dienstbaar

  Hoe maken we het jou gemakkelijker?

  Lees meer
 • Rol van de gemeente

  Openingstijden gemeentehuis

  Het gemeentehuis is ook buiten kantooruren open en dient jouw gemak

  Lees meer
 • Rol van de gemeente

  Regels om te helpen, ...

  Wij maken het gemakkelijker voor je. Dat betekent dus minder regels.

  Lees meer
 • Zorg

  Zorg & Wonen

  De gemeente is flexibel in nieuwe vormen van levensbestendig wonen.

  Lees meer
 • Sociaal beleid

  Jeugdzorg

  Geen veelvoud aan hulpverleners over de vloer, maar één hulpverlener

  Lees meer
 • Sociaal beleid

  Participatie is het ...

  Iedereen kan op zijn of haar eigen manier bijdragen aan de lokale samenleving

  Lees meer
 • Sociaal beleid

  Schuldhulpverlening

  Samen kijken naar een oplossing voor uw schuldenprobleem

  Lees meer
 • Sociaal beleid

  Van uitkering naar werk

  Samenwerking tussen gemeente, bedrijven en onderwijsinstellingen

  Lees meer
 • Wegen & parkeren

  Blauwe zones

  Gemeente evalueert en past zo nodig tijden of seizoenen aan voor deze zones

  Lees meer
 • Wegen & parkeren

  Goed onderhouden straatwerk

  Versterk de mobiliteit van ouderen en zorg voor goed straatwerk

  Lees meer
 • Wegen & parkeren

  Parkeren

  Dichtbij een winkel parkeren is fijn, maar hoe houden we dit leefbaar?

  Lees meer
 • Wegen & parkeren

  Voet- en fietspaden afmaken

  Geen half werk, zoals bij Westeinde Zwartsluis

  Lees meer
 • Veiligheid

  Fietspaden op ...

  Industrieterreinen zijn gevaarlijk voor fietsers. Vergroot hun veiligheid en leg aparte fietspaden aan.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Fietsverbinding pont ...

  Volledige verlichting van deze fietsverbinding om de veiligheid van onze kinderen te vergroten

  Lees meer
 • Veiligheid

  Herinvoering schoolzwemmen

  In een waterrijk gebied is het kunnen zwemmen van levensbelang

  Lees meer
 • Wonen

  Startersleningen

  Wij zijn voor startersleningen. Nieuwsgierig waarom?

  Lees meer
 • Wonen

  Wonen

  Uw huis is een veilige plek waar u u thuis voelt. Een passend huis op elk moment in uw leven

  Lees meer
 • Wonen

  Woningbouw

  Woningbehoefte binnen Zwartewaterland als uitgangspunt

  Lees meer