VVD Zwartewaterland komt met algemeen waarderingsteken Zwartewaterlanders

De VVD in Zwartewaterland heeft bij het College van Burgemeester & Wethouders aangedrongen op het instellen van een algemeen waarderingsteken. De liberalen vinden dat niet alleen mensen met een lange staat van dienst kans maken op een waarderingsteken, bijvoorbeeld een lintje, maar dat ook mensen die zich minder zichtbaar inzetten voor de Zwartewaterlandse samenleving deze waardering verdienen.

Koning Willem-Alexander noemde het tijdens zijn troonrede ‘verantwoordelijk burgerschap’: Iedereen die zich maatschappelijk inzet voor een ander. Vorig jaar jaar was er nog sprake van de ‘participatiesamenleving’.  De VVD staat voor de vrijheid van het individu, maar er rust ook een maatschappelijk plicht op ieder individu om de samenleving te verbeteren. Zo zijn er in Zwartewaterland honderden, dan niet duizenden mensen maatschappelijk actief om iets voor een ander te betekenen. VVD Zwartewaterland vindt het belangrijk dat deze mensen, hoe groot of klein de bijdrage aan de samenleving, gewaardeerd worden voor wat ze doen.

Speciaal voor deze mensen heeft de VVD aangedrongen op een algemeen waarderingsteken binnen de gemeente. Dit waarderingsteken kan worden aangevraagd voor burgers die zich op een uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Zwartewaterlandse samenleving. Het College van B&W gaat nu aan de slag met dit waarderingsteken en zal nadere criteria en voorwaarden de komende maanden gaan uitwerken.