Bericht uit de raad: burgerparticipatie

VVD Zwartewaterland stemde tijdens de laatste raadsvergadering niet voor het voorstel burgerparticipatie, maar waarom?

Het staat voorop dat de VVD achter het begrip burgerparticipatie staat. Echter, de invulling die het College daaraan geeft is voor de VVD onvoldoende. Burgerparticipatie is meer dan enthousiaste groep wijkbewoners. Burgerparticipatie is niet incidenteel, maar structureel. Het College gaat aan dat structurele aspect voorbij en brengt onze gemeente daardoor in een onnodig kwetsbare positie.

Volgens de VVD is het belangrijk dat er een groep wijkbewoners is om een juridische overeenkomst mee te kunnen sluiten. Zo zijn er tussen buurtbewoners en gemeente goede afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. Laten we dit illustreren met een voorbeeld. Een aantal wijkbewoners wil een speeltuintje opzetten voor hun kinderen. Een prachtig initatief, maar tijdens het opzetten van de speeltuin ontstaat schade. De gemeente heeft in haar voorstel aangegeven de risico’s van die schade te zullen dragen. Het is lovenswaardig dat een gemeente deze risico’s wil dragen, maar is dit iets wat de gemeente zou moeten doen? De gemeente heeft zich ook in het verleden gemakkelijk opgesteld als degene die wel betaalt of water bij de wijn doet en heeft daarmee onnodig veel belastinggeld over de balk gesmeten. En wat gebeurt er met het speeltuintje wanneer de kinderen van de betrokken bewoners ouder worden? Voelen zij zich nog verantwoordelijk voor het speeltuintje?

Zonder afspraken met een groep wijkbewoners is het vrezen voor de toekomst van deze speeltuintjes. Liever willen wij dat het College gaat kijken naar structurele samenwerking tussen inwoners en gemeente. Zowel voor speeltuintjes, groenonderhoud als bestraten geldt dat we goede afspraken moeten maken. Zo maken we burgerparticipatie niet iets incidenteels, maar verbeteren Zwartewaterland structureel. Niet alleen op het gebied van burgerparticipatie, maar ook op financieel vlak en recreatief gebied maken we Zwartewaterland samen nog mooier!